Oferty sprzedaży - Maszyny i urządzenia – kliknij
 • pl
 • de
 • en
maszyny wspomagające pracę maszyny wspomagające pracę2 maszyny wspomagające pracę3

Kompleksowa obsługa zakładów | POLCOPPER - skup i sprzedaż złomu

W ramach współpracy z naszymi partnerami oferujemy nowy produkt polegający na kompleksowym zagospodarowywaniu wszystkich rodzajów odpadów jakie powstają w trakcie procesów produkcyjnych oraz działalności przedsiębiorstw.
Profesjonalizm i doświadczenie naszych pracowników połączone z potencjałem i wyposażeniem technicznym spółki pozwala nam zagospodarowywać odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów dla naszych partnerów.
Posiadamy wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia.

Oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu przed rozpoczęciem współpracy, celem opracowania indywidualnych, optymalnych rozwiązań dla poszczególnych odpadów oraz firm
 • wyposażenie w optymalną liczbę i rodzaj pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów
 • terminowe odbiory odpadów
 • wizualizację miejsc składowania dla poszczególnych rodzajów odpadów
 • wyznaczenie jednego pracownika – opiekuna – odpowiedzialnego za kontakty z Państwem
 • szkolenie pracowników z zakresu gospodarki odpadami
 • tworzenie lub pomoc w tworzeniu niezbędnej dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami
 • informowanie o zmianach przepisów z zakresu gospodarki odpadami
 • innowacyjne, obniżające koszty rozwiązania z zakresu logistyki wewnętrznej i składowania odpadów w zakładach.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt:

tel. 65-512-99-08
e-mail: kontakt@polcopper.pl