Oferty sprzedaży - Maszyny i urządzenia – kliknij
  • pl
  • de
  • en
maszyny wspomagające pracę maszyny wspomagające pracę2 maszyny wspomagające pracę3

Odbiór odpadów

Oferta dotyczy Odpadów : 

  • BIO
  • Odpady zmieszane
  • Odpady zielone
  • Odpady budowlane
  • Odpady Biodegradowalne
  • Odpady przesmysłowe

Odbiór odpadu
Magazynowanie
Utylizacja odpadu
 

W sprawach szczegółowych informacji prosimy o kontakt : 

 telefon : 600-090-645 

 

Artur Moszak 

tel : 662-762-206

emial : ochrona.srodowiska@polcopper.pl