Oferty sprzedaży - Maszyny i urządzenia – kliknij
  • pl
  • de
  • en
maszyny wspomagające pracę maszyny wspomagające pracę2 maszyny wspomagające pracę3

Projekty UEInnowacyjna Gospodarka - Polcopper
„Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych Spółki poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej”

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma Polcopper Sp. z o.o.
dnia 5 grudnia 2012 roku podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji
realizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność
przedsiębiorstw”, Działania 1.2 – Wsparcie rozwoju MŚP, Schematu III:
Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań
technologicznych stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat.

Tytuł realizowanego projektu:
„Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych Spółki poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej”

Całkowita wartość inwestycji: 6 083 481,60 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 472 960,00 PLN
Okres realizacji: 2.01.2013 do 30.09.2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Innowacyjna Gospodarka - Polcopper
Firma Polcopper wciąż inwestuje w nowe, innowacyjne rozwiązania, które mają na celu nie tylko poszerzenie oferowanego asortymentu, ale także poprawę jakości zwiększając zadowolonie naszych klientów.
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą nową inwestycję...

Rozdrabniacz złomu model Drake 2000 - wersja 16-młotkowa, jest zupełnie niezależną instalacją rozdrabniania, która przetwarza metale żelazne i nieżelazne dostarczając wyrób kocowy zwany "proler", o wysokiej jakości, oczyszczony z pozostałości plastiku, żywic, farb oraz innych niepożądanych elementów, bezpośrednio na miejscu odbioru złomu.

Wprowadzany materiał nie musi być wstępnie segregowany, ponieważ możliwe jest rozdrabnianie wszelkiego rodzaju złomu, takiego jak:
- złom ciężki
- złom różny
- złom ciężki cięty
- złom rożny cięty
- bele pracowane
- zniszczone pojazdy gotowe do rozbiórki, które zostały wcześniej oczyszczone z materiałów napędowych, takich jak benzyna, gaz, oleje napędowe i ciecze akumulatorowe.

Wydajność rozdrabniacza wynosi 26-28 ton przetwarzanej masy odpadów na godzinę. Natomiast wydajność przetwarzania rozmontowanych pojazdów waha się od 22 do 24 ton.


Innowacyjna Gospodarka - Polcopper
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma Polcopper Sp. z o. o. dnia 29 maja 2012 r. podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia nr POIG.04.03.00-00-435/11-00.

Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii przerobu surowca metalicznego zabezpieczonego przed korozją”.
Wartość projektu – 7 090 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej – 3 954 800,00PLN
Okres realizacji: 05.2012 – 09.2012

Informacji o projekcie udziela:
Piotr Jąder
Tel.: 600 090 893
e-mail: piotr.jader@polcopper.pl

Innowacyjna Gospodarka - Polcopper

Firma Polcopper Sp. z o.o. dnia 8 listopada 2011 r. podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Tytuł realizowanego projektu: „Nowa technologia zabezpieczania antykorozyjnym biodegradowalnym środkiem jonowym w Spółce Polcopper”.

Wartość projektu – 6 226 884,57 PLN
Udział Unii Europejskiej – 2 646 425,93 PLN
Okres realizacji: 11.2011 – 12.2012 

Informacji o projekcie udziela: 
Piotr Jąder
Tel.: 600 090 893
e- mail: piotr.jader@polcopper.pl

Oficjalny portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki