Oferty sprzedaży - Maszyny i urządzenia – kliknij
 • pl
 • de
 • en
maszyny wspomagające pracę maszyny wspomagające pracę2 maszyny wspomagające pracę3

Skup surowców wtórnych

OFERUJEMY ODBIÓR ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH, MAKULATURY, SZKŁA ORAZ ELEKTROODPADÓW.
UMOŻLIWIAMY WYPOSAŻENIE W POJEMNIKI I KONTENERY DO GROMADZENIA ODPADÓW.

Obszarem działalności Polcopper jest skup surowców wtórnych:

Skupujemy również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektroodpady.

Tego rodzaju odpady, to surowce wtórne, które podlegają powtórnemu przerobowi, a Państwo dzięki segregacji odpadów i przekazywaniu ich do naszych punktów skupu zapewniają im drugie życie.

Idąc naprzeciw, w trosce o środowisko naturalne, a jednocześnie z korzyścią ekologiczną i ekonomiczną proponujemy Państwu skup surowców wtórnych po atrakcyjnych dla Klienta cenach.

Racjonalne i świadome gospodarowanie odpadami powinno stać się priorytetem, jeśli chcemy by nasze dzieci i wnuki miały szansę życia w środowisku jak najmniej zanieczyszczonym i zniszczonym przez działalność człowieka. Skup surowców wtórnych jest dla Państwa doskonałą okazją do takiej ekologicznej postawy oraz możliwością bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne.

Dzięki takiemu rozwiązaniu problem skażenia środowiska nadmierną ilością śmieci, a także eksploatacja nowych zasobów ulega zdecydowanym ograniczeniom.

Oddawanie surowców do skupu to jednak nie tylko wymierne korzyści z ekologicznego punktu widzenia, ale też tego ekonomicznego (w perspektywie krótko i długodystansowej).

Polcopper zapewnia skup surowców wtórnych po bardzo korzystnych cenach, a ponowne wykorzystanie materiałów to zysk w dużo szerszym i globalnym wymiarze.

Co wrzucać a czego nie

Tworzywa sztuczne

 Wrzucaj:
 • Pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych
 • Zgniecione i puste butelki po napojach
 • Zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej
 • Plastikowe nakrętki
 • Torebki i folie
 • Worki, reklamówki(poza jednorazowymi)
 • Koszyczki po owocach

 

 NIE wrzucaj:
 • Butelki i pojemniki z zawartością
 • Opakowań po lekach
 • Opakowań po wyrobach garmażeryjnych
 • Tłustych butelek/pojemników, opakowań po olejach
 • Szeleszczących reklamówek i woreczków
 • Części samochodowych
 • Mebli i ich części
 • Jednorazowych naczyń
 • Sprzętu AGD

Makulatura

 Wrzucaj:
 • Torebki i worki papierowe
 • Kartony i tekturę
 • Opakowania papierowe
 • Papier piśmienny, gazety, czasopisma
  gazetki reklamowe, ulotki, książki, katalogi

 

 NIE wrzucaj:
 • Papieru samokopiującego, rachunków, faktur
 • Zatłuszczonego papieru
 • Papieru woskowanego
 • Kartonów po mleku, napojach
 • Tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie
 • Pieluch, i artykułów higienicznych
 • Styropianu

Szkło Białe i kolorowe

 Wrzucaj:
 • Szkło białe:
 • Butelki ze szkła bezbarwnego(bez nakrętek)
 • Słoiki ze szkła bezbarwnego(bez nakrętek, zacisków, uszczelek)

 

 • Szkło kolorowe:
 • Butelki ze szkła kolorowego(bez nakrętek)
 • Słoiki ze szkła kolorowego(bez nakrętek, zacisków, uszczelek)

 

 NIE wrzucaj:
 • Szkła okiennego
 • Szkła zbrojonego
 • Szkła żaroodpornego
 • Szkła okularowego
 • Fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków
 • Luster, lamp kineskopowych, świetlówek, żarówek
 • Szyb samochodowych
 • Termometrów

Metale

 Wrzucaj:
 • Opakowania metalowe
 • Puszki po napojach
 • Puszki po konserwach
 • Kapsle

 

 NIE wrzucaj:
 • Opakowania po aerozolach
 • Puszki po farbach
 

Firma Polcopper zajmuje się profesjonalnym recyklingiem już od ponad dwudziestu lat i działa na rynku międzynarodowym. W zakresie skupu surowców wtórnych oferujemy skup złomu stalowego, żeliwnego oraz skup metali kolorowych. Ponadto skup szkła białego, kolorowego, makulatury, plastiku i wielu innych. Co więcej umożliwiamy wyposażenie w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zapraszamy do poznania pełnej oferty naszej firmy, a także do odszukania najbliższego punktu skup.